Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1
Lượng truy cập hôm nay: 18
Lượng truy cập tháng : 187
Lượng truy cập năm : 2.560
Tổng lượng truy cập: 22.573

Xem tốt nhất trên trình duyệt:

FireFox tải tại đây.

Chrome tải tại đây.

Danh Sách Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Chọn CQBH:
Số văn bản/trang
TRÍCH YẾU NỘI DUNG
25/06/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tải về
08/06/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia La Tải về
25/05/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tải về
19/05/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, vận hành, cung cấp, xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai Tải về
23/04/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tải về
07/04/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Sửa đổi khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai Tải về
31/03/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Tải về
26/02/2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tải về
21/02/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Bãi bỏ Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 01/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội Tải về
15/01/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai Tải về
15/01/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Tải về
15/01/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Tải về
15/01/2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng do Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Tải về
14/01/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai Tải về
14/01/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai quản lý Tải về
09/01/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tải về
09/01/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Tải về
09/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tải về
09/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tải về
08/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai Sửa đổi điểm a, khoản 2 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tải về